Μουσεία & Συλλογές > Εκκλησιαστικά αντικείμενα

Κατά τους πέντε αιώνες λειτουργίας της Μονής συγκεντρώθηκαν στο σκευοφυλάκιό της πολλά και ποικίλα κειμήλια, αρκετά από τα οποία εκτίθενται στο λειμωνιακό μουσείο. Επίχρυσα και επάργυρα ευαγγέλια και εκκλησιαστικά σκεύη, φορητές εικόνες, χρυσοκέντητα άμφια, αντιμήνσια και κοσμήματα κοσμούν σήμερα τις προθήκες του μουσείου.

Σε ειδική προθήκη εκτίθενται τα κειμήλια του αγίου Ιγνατίου, ιδρυτή της Μονής.

Στο ιεροφυλάκιο της Μονής φυλάσσονται και λείψανα του αγίου Ιγνατίου και άλλων αγίων, καθώς και τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου, το οποίο δώρησε στη Μονή ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Σίλβεστρος, αλλά και τεμάχιο από την Τιμία Ζώνη της Παναγίας.

<< 1 2 >>