Μουσεία & Συλλογές > Φορητές εικόνες

Η συλλογή των φορητών εικόνων της Μονής αποτελείται από τριακόσιες περίπου εικόνες, προερχόμενες από το καθολικό, τον κοιμητηριακό ναό και τα μετόχια της Μονής, αλλά και από δωρεές κατοίκων της Λέσβου.

Ελάχιστες από τις εικόνες θα μπορούσαν να χρονολογηθούν στην περίοδο του 15ου-16ου αιώνα, ενώ οι περισσότερες ανάγονται στην περίοδο από την 16η μέχρι και την 18η εκατονταετία.

Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής φιλοξενείται στην πρώτη αίθουσα του λειμωνιακού μουσείου, ενώ κάποιες εικόνες εκτίθενται στην αίθουσα του Σκευοφυλακίου (τρίτη κατά σειρά αίθουσα του μουσείου).

Δεν είναι λίγες οι εικόνες της συλλογής που αποτελούν εξαίρετα δείγματα της μεταβυζαντινής εικονογραφίας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ως προς τη σπανιότητα της θεματολογίας τους «Tα πρώτα βήματα του Xριστού» (εικόνα που παρουσιάζει το Xριστό ως παιδί να περπατά προς την Παναγία), η «Σοφία του Θεού», οι άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος έφιπποι και ενηγκαλισμένοι.