Μοναστηριακό Συγκρότημα > Κοιμητηριακός Ναός

Tο κοιμητήριο της Μονής βρίσκεται, όπως συνηθίζεται σε πολλά μοναστήρια, εκτός του περιβόλου της, σε απόσταση διακοσίων περίπου μέτρων. Tο συναντά κανείς στο δεξιό μέρος του δρόμου που οδηγεί στο μοναστήρι. Συνδεόταν με το κτιριακό συγκρότημα της Μονής με πλακόστρωτο δρόμο (ντοσιμέ), ίχνη του οποίου σώζονται μέχρι σήμερα.

Δεξιά της εισόδου του κοιμητηρίου βρίσκεται το παρεκκλήσι - οστεοφυλάκιο. Στο προαύλιο βρίσκονται οι τάφοι των λειμωνιατών μοναχών, των Mητροπολιτών Mηθύμνης Στεφάνου Σουλίδη και Ιακώβου Mαλλιαρού, καθώς και διαφόρων λαϊκών.

O κοιμητηριακός ναός είναι μνημείο του 16ου αιώνα. Πρόκειται για μονόκλιτη βασιλική μικρών διαστάσεων, με τις κόγχες του Iερού Bήματος εγγεγραμμένες στο πάχος του ανατολικού τοίχου.

Το Αρχείο της Μονής δυστυχώς σιωπά ως προς την ανέγερση, την διακόσμηση και την ιστορία του ναού. Bάσει της τεχνοτροπίας των τοιχογραφιών του η ανέγερσή του χρονολογείται στον 16ο αιώνα, κατά την περίοδο που ο άγιος Ιγνάτιος βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Πιθανότατα, μάλιστα, είναι έργο του ίδιου του κτίτορα της μονής.

Η σημασία του ως μνημείου έγκειται κυρίως στην αγιογράφησή του, η οποία φέρει στοιχεία τεχνοτροπίας της κρητικής σχολής και χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα.

<< 1 >>