Συλλογή

Δημιουργήματα πέντε αιώνων τυπογραφικής παραγωγής πλουτίζουν τα ράφια της λειμωνιακής Βιβλιοθήκης, η οποία αριθμεί περισσότερα από δέκα επτά χιλιάδες έντυπα βιβλία, με τον αριθμό να μεγαλώνει διαρκώς με τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης με νέες εκδόσεις βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών.
Tο γνωστικό αντικείμενο των εντύπων καλύπτει ευρύ φάσμα επιστημών, με κυριότερες βεβαίως τη Θεολογία, την Iστορία και τη Φιλολογία. Οι παλαιότερες εκδόσεις φτάνουν στις αρχές του 16ου αιώνα. Το αρχαιότερο έντυπο της βιβλιοθήκης είναι οι Κωμωδίες του Αριστοφάνη, εκδεδομένες στή Βενετία το 1498 μ.X.
Ως προς τον τόπο έκδοσης, ο μελετητής θα συναντήσει έντυπα εκδεδομένα σε τυπογραφεία της Βενετίας, της Μόσχας, της Αλεξάνδρειας, της Βιέννης, της Σμύρνης και όλων των άλλων "πρωτευουσών" της τυπογραφίας κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο.
Η αυταπόδεικτη από την ποσότητα και το περιεχόμενο των βιβλίων σημασία της βιβλιοθήκης πολλαπλασιάζεται από το γεγονός, ότι σ’ αυτήν έχουν αποθησαυριστεί και κάποια έντυπα ιδιαίτερης σπανιότητας, όπως π.χ. η ομιλία του Πάπα Κλήμεντος ΙΑ´ στη Γέννηση του Χριστού, με τίτλο Sanctissimi Domini nostri Clementis XI Pont. Max homilia habita in Basilica S. Mariae ad Praefere die Natali Domini MDCCV. Graece redita a Demetrio Georgullio Peloponesio Collegi Graecorum de Urbe Alumno, εκδεδομένη στη Βενετία το 1706 από τον Antonium Bartoli.
Ας προστεθούν επίσης κάποιες εκδόσεις Βενετίας, όπως ένας Απόστολος του 1585, ένα Μηναίον Απριλίου του 1614, ένα Εκλόγιον του 1680, ένας Θησαυρός Δαμασκηνού του 1726, ένα Μηναίον Οκτωβρίου του 1755, ένα Ευχολόγιον Μέγα του 1770, ένα Μηναίον Δεκεμβρίου του 1777, ένα ιστορικό βιβλίο του Μητροπολίτη Μονεμβασίας Δωροθέου του 1778 και ένα Ανθολόγιον του όλου ενιαυτού του 1780.
Στο Αρχείο της μονής σώζεται και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβιοθήκης, ο οποίος έχει συνταχθεί το 1898 από τον λόγιο ηγούμενο Κυπριανό και επικυρωθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.