Συλλογή
Οι λειτουργικές και πνευματικές ανάγκες της λειμωνιακής αδελφότητας καλύφθηκαν στο πέρασμα των αιώνων από εκατοντάδες χειρόγραφα βιβλία, περισσότερα από πεντακόσια από τα οποία σώζονται ακόμη σήμερα, φύλακες και φορείς της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής πνευματικής παραγωγής.
Μέρος της συλλογής χειρογράφων της Mονής Λειμώνος εκτίθεται σε ειδική αίθουσα του λειμωνιακού μουσείου. Το περιεχόμενο των χειρογράφων της συλλογής είναι κατά κύριο λόγο λειτουργικό και θεολογικό, ενώ υπάρχουν και χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής και κώδικες με βίους αγίων και μαρτυρολόγια, καθώς και ερμηνείες αγιολογικών και πατερικών κειμένων. Yπάρχει επίσης σημαντικός αριθμός φιλολογικών και σχολικών χειρογράφων, στα οποία καθρεφτίζεται η σημαντική και διαχρονική εκπαιδευτική προσφορά της Mονής Λειμώνος, η οποία σχεδόν από την ίδρυσή της συντήρησε εντός του περιβόλου της τη "Λειμωνιάδα Σχολή". Σώζονται, τέλος, νομοκανονικά χειρόγραφα, αλλά και κώδικες σύμμεικτου περιεχομένου.
Aπό τα χειρόγραφα της Mονής Λειμώνος ελάχιστα προέρχονται από το 10ο και τον 11ο αιώνα, σαράντα περίπου χρονολογούνται στο 14ο και τον 15ο αιώνα, ενώ σώζονται ογδόντα περίπου από το 16ο και εξήντα περίπου από το 17ο. Τα υπόλοιπα χρονολογούνται στην περίοδο από το 18ο αιώνα ως τις αρχές του 20ου.
Η σημασία της συλλογής συνίσταται όχι μόνο από τη διάσωση μη ενδεδομένων κειμένων, αλλά και από την παλαιογραφική και κωδικολογική αξία των χειρογράφων, κυρίως των Βυζαντινών, ως αντικειμένων.