Μουσεία & Συλλογές > Γεωλογικό Μουσείο

Σε ξεχωριστή αίθουσα του μουσείου εκτίθεται σημαντικός αριθμός από διαφορετικά πετρώματα της λεσβιακής γης, καθώς επίσης και τεμάχια απολιθωμάτων, τα οποία προέρχονται από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου.

Στη συλλογή -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνονται πυριτιωμένοι κορμοί δέντρων από το Σίγρι, θαλάσσια απολιθώματα από την Ερεσσό, πράσινοι σχιστόλιθοι με επιδοτίτη από το Πλωμάρι και πλήθος άλλων πετρωμάτων. Η συλλογή και η ταξινόμηση των εκθεμάτων είναι έργο της διδάκτορος Βιολογίας Παρασκευής Μάρκου.

<< 1 >>