Εικονική Περιήγηση
Στη σελίδα αυτή προσφέρεται η δυνατότητα για εικονική περιήγηση σε χώρους της Μονής Λειμώνος.

Εικονική περιήγηση στη θέση της Μονής Λειμώνος

Εικονική περιήγηση στο Καθολικό της Μονής

Εικονική περιήγηση στον εσωτερικό περίβολο της Μονής